สีของฟุตบาทแต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไร

transport-gd575affec_640.jpg

สีของฟุตบาทแต่ละสีมีความแตกต่างกันอย่างไร

ฟุตบาตหรือขอบทางคือส่วนของทางสาธารณะที่มีลักษณะยกสูงขึ้นมาจากพื้นผิวถนนทั่วไป และหากสังเกตจะพบว่าสีของขอบทางนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกัน 3 สีคือสีขาวดำ สีขาวแดง และขาวเหลือง แต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

  1. สีขาวดำ สีฟุตบาทนี้ใช้เพื่อแสดงขอบให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนมาขึ้น โดยเฉพาะถนนที่มีลักษณะเป็นทางโค้ง บริเวณขอบทาง หรือคอสะพาน บริเวณที่มีสัญลักษณ์สีขาวดำนี้แสดงว่าสามารถจอดรถได้ แต่ต้องไม่ห่างจากขอบถนนมากเกินไป แต่ต้องระวัดระวังเพราะบางแห่งอาจมีวินัยจราจรด้วยการจำกัดเวลาที่รถสามารถจอดข้างทางได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถติดในช่วงที่การจราจรคับคั่ง และบางกรณีขอบทางที่ใช้สีขาวดำก็อาจไม่อนุญาตให้จอดรถได้ เช่นบริเวณทางที่เป็นวงเวียน หรือขอบสะพาน แต่มีการทาขอบถนนเป็นแถบสีขาวดำเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเท่านั้น ดังนั้นหากเห็นขอบถนนสีขาวดำต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยว่าสามารถจอดรถได้หรือไม่
    ข้อกำหนดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องเส้นขางดำ มีดังนี้ “เครื่องหมายขาวดำ” มีลักษณะเป็นแถบสีขาวสลับสีดำ แสดงหรือทำให้ปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  2. สีขาวเหลือง เป็นสีฟุตบาทที่แสดงว่าบริเวณขอบถนนดังกล่าวไม่สามารถจอดรถทุกชนิดยาวตลอดไปทั้งแนวขอบถนนที่มีการทาสีขาวเหลืองเอาไว้ แต่ยกเว้นให้ในกรณีที่หยุดรถเพื่อรับ – ส่งผู้โดยสารเพียงชั่วคราว ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น อย่างผู้โดยสารที่ต้องการขึ้นรถแท็กซี่ก็สามารถขึ้นรถได้ในบริเวณขอบถนนที่มีการทาสีขาวเหลือง หรือตามป้ายรถประจำทางก็จะมีการใช้แถบสีขาวเหลืองที่ขอบถนนทุกแห่ง ดังนั้นหากครั้งหน้าที่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะต้องการจอดรถบริเวณที่เป็นสีแถบขาวเหลืองขอให้พึ่งระมัดระวังว่าทำได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น และตัวผู้ขับขี่เองไม่ควรออกไปจากรถ มิฉะนั้นอาจถูกตำรวจมองว่าผิดวินัยจราจรและจำเป็นต้องเสียค่าปรับได้
    ข้อกำหนดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องเส้นขาวเหลือง มีดังนี้ “เครื่องหมายห้ามจอดรถ” มีลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับขาว แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือทางจราจร หรือที่อื่นๆ หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า

road-ge27f6129e_640.jpg

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/ถนน-ทางด่วน-เมือง-ดู-ทาง-ยางมะตอย-3974921/

  1. สีขาวแดง สีฟุตบาทแบบนี้แสดงว่าห้ามหยุดรถ ห้ามจอดรถทุกชนิดในทุกกรณี และตลอดแนวขอบถนนที่มีการทาสีขาวแดงเอาไว้ ผู้ขับขี่ไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นการหยุดจอดรถเพียงชั่วคราว จอดเพื่อรับ – ส่งผู้โดยสาร หรือแวะรับของข้างทางเท่านั้น ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่ต้องการเรียกรับจ้างทุกชนิดด้วย เพราะขอบถนนสีขาวแดงนั้น มักกำหนดเอาไว้ในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ทางโค้ง หัวมุมถนน หรือบริเวณที่มียวดยานพาหนะสัญจรค่อนข้างมาก การจอดรถอย่างผิดวินัยจราจรอาจทำให้เกิดการกีดขวางเส้นทางเดินรถคันอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด และรวมถึงเป็นบริเวณอันตรายที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ทุกคนจึงควรหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณขอบทางที่มีสีขาวแดงในทุก ๆ กรณี
    ข้อกำหนดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับเส้นขาวแดง มีรายละเอียดดังนี้ “เครื่องหมายห้ามหยุดรถ” มีลักษณะเป็นแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือทางจราจรหรือที่อื่นๆ หมายความว่า ห้ามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/ตลาด-ถนน-กระบี่-ประเทศไทย-เมือง-5222128/

การสัญจรด้วยยวดยานพาหนะต่าง ๆ บนท้องถนน จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาวินัยจราจรและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะการจราจรบนท้องถนนมักมีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูงมาก ๆ ประกอบไปด้วยผู้คนสัญจรคันอื่น ๆ อีกมากมายหลายคัน หรือลักษณะของท้องถนนเองที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อย่างทางโค้งหักศอก ทางแยก หรือทางลาดชัน ที่หากผู้ขับขี่ขับรถตามใจชอบ จอดรถห่างจากฟุตบาท ไม่เปิดสัญญาณไฟเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน หยุดรถแบบกะทันหัน หรือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ก็ย่อมส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยซัพพอร์ตเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้คือ การมีประกันรถยนต์ดีๆ เอาไว้ ยิ่งเป็นประกันรถยนต์จากประกันชั้นนำ ยิ่งช่วยในการจ่ายค่าเสียหายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะต่อตัวคนหรือตัวรถ เพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ควบคุมยาก ฉะนั้นเรื่องการดูแลตัวเองและผู้อื่นจึงสำคัญมากๆ